Осмонов омур баяны

Алыкул осмонов омур баяны


Айрыкча «Ата Журт» деген ырда Алыкул замандын портретин абдан эле элестүү жана жеткиликтүү кылып берген: Жылуу кийин, жолуң кыйын үшүүрсүң, Кыш да катуу бороон улуп, кар уруп… Суугуңду өз мойнума алайын, Жол карайын, токтой турчу, Ата Журт! Жазда башка жел тийбесин абайла, Көпкө турбас мобул турган сур булут.

Бүт дартыңды өз мойнума алайын, Сен ооруба, мен ооруюн, Ата Журт!

Tүндөр жаман кырсык салып кетпесин, Наалат келип, ат тизгинин шарт буруп… Азабыңды өз мойнума алайын, Из карайын, токтой турчу, Ата Журт! Жазда башка жел тийбесин абайла, Көпкө турбас мобул турган сур булут. Бүт дартыңды өз мойнума алайын, Сен ооруба, мен ооруюн, Ата Журт!

«Кыштын катуу», «жолдун кыйын» болуп турганы, «түндөр жаман», «жаз да башка» экендиги, заман оорлоп, асманды «сур булут» каптап тургандыгы — абдан күчтүү тартылган заман портрети, мезгил сүрөтү.

Мактоо эмес, сындоо. Важно Бул китеп жалпы союздук окурмандар тарабынан жылуу кабыл алынып, акындын атагын алыска таратты.

Кыргыз фольклоруна кайрылып, аларды кайрадан иштеп чыгуу боюнча да көп эмгектенген. Балдар адабиятына кошкон салымы чоң. Мындан сырткары, чоң котормочу экендигин дагы көрсөттү.

Пушкиндин «Евгений Онегин», Крыловдун тамсилдерин, Шекспирдин «Он экинчи түн», «Отелло» трагедиясын, Шота Руставелинин «Жолборс терисин жамынган баатыр» жана башка авторлордун чыгармаларын кыргыз тилине которгон.

Ошондой эле, бир нече драмаларды жаратты. Көптөгөн ырларына обондор жаралды.

Калемдеш жана замандаштарына караганда Алыкул Осмоновдун таланты да, тагдыры да бөлөкчө.

Дил баян а осмонов

» Судебная защита Акындын бир нече жыйнактары, поэмалары жана балдарга арналган чыгармалары орус, англис, эстон, казак тилдерине которулуп, төрт ыры япон тилиндеги «Дүйнөлүк акындар» альманахына кирген.

Ошондой эле, анын чыгармалары орто мектептерде, жогорку окуу жайларда кеңири окутулат. Өмүрү, чыгармачылыгы боюнча көптөгөн адабий, публицистикалык жана илимий эмгектер, китептер жазылуу менен кыргыз адабият тарыхында Алыкул таануу багыты улам кеңири кулач жайган. Алыкулдун айрым чыгармалары табышмактуу сөздөрдү камтыганын байкоого болот.

Профессор Осмонакун Ибраимов акындын табышмактуу сырлары боюнча бир катар пикирлерин айтып чыккан. Анын айтымында Алыкул Осмоновдун чечиле элек сыры — анын саясатка болгон мамилеси. Акын аттуунун баары жабыла партияны, Ленин менен Сталинди асман-айга теңеп ырдап жаткан мезгилде Алыкул дээрлик үн каткан эмес.

К 145-летию со дня рождения писателя.) 5.

Человек и природа в лирике С.Есенина. (К 120-летию со дня рождения поэта.)

  • Нравственная проблематика повести М.А.Булгакова «Собачье сердце».

7.

«Быть знаменитым некрасиво…» (К 125-ле-тию со дня рождения Б.Л.

Пастернака.) 8. «Не с теми я, кто бросил землю…» (Патри-отическая тема в лирике А.Ахматовой.) 9. « Василий Теркин» Твардовского – поистине редкая книга… 10.

«Война есть одно из величайших кощунств над человеком и природой…»

(По произведениям ХХ века.) 11.

Мой любимый герой (по произведениям Ч.Т.Айтматова).

12. Мир детства в произведениях Ч.Т.Айтматова. СВОБОДНЫЕ ТЕМЫ 1.

Алыкул осмонов омур баяны

Кыргыз адабиятынын классик акыны Алыкул Осмонов 1915-жылы 21-мартта Панфилов районундагы Каптал-Арык айылында туулган.

1928-жылга чейин Фрунзе, Токмок балдар үйүндө тарбияланып, Фрунзе педтехникумунда 1928–1933-жж. окуйт. Бирок ден-соолугуна байланыштуу бул окуу жайды бүтүргөн эмес. болгон Эмгек чыйыры «Чабуул» журналынан башталып, «Ленинчил жаш» гезитинде уланат.

1937–1940-жж. Кыргызстан Жазуучулар союзунун коомдук башталыштагы катчысы кызматында иштеген. Алыкул Осмоновдун «Кызыл жүк» деген алгачкы ыры «Сабаттуу бол» гезитине 1930-жылы жарыяланып, «Таңдагы ырлар» туңгуч жыйнагы 1935-жылы басылып чыккан. Акын дүйнөлүк жана орус адабиятына кызыгып, алардын бир тобун эне тилине которуу менен бирге чыгармачыл мектептен өтүп, кыргыз фольклоруна терең маани берүү менен эл арасынан көптөгөн уламыштарды чогултуп, алардын негизинде ондогон поэмаларды жазган.

А. Важно Осмонов 1938-жылы 9-апрелде СССР Жазуучулар союзунун мүчөлүгүнө өткөн.

Ошол эле жылы «Ардак белгиси» ордени, 1946-жылы «1941–1945-жж.

Улуу Ата Мекендик согуш мезгилиндеги каарман эмгеги үчүн» медалы менен сыйланган.

1950-жылы Внимание Москвада орус тилинде жарык көргөн «Мой дом» аттуу ырлар жыйнагы адабият боюнча Сталиндик сыйлыктын талапкерлигине көрсөтүлөт. А. Осмоновго 1967-жылы Кыргызстан Ленин комсомолу сыйлыгынын №1 лауреаттык күбөлүгү ыйгарылган.

1986-жылы Кыргызстан Улуттук Жазуучулар союзу Алыкул Осмонов атындагы адабий сыйлыкты жана жаштар арасында жыл сайын өтүүчү «Алыкулдун Акбозат» поэзия майрамын уюштурган.

Чыңгыз Айтматов — өмүр баяны

1946-жылы Жамбыл шаарындагы Зооветеринардык техникумду, 1953-жылы К.И.Скрябин атындагы Кыргыз мамлекеттик айыл чарба институтун бүтүргөн, 1956-1958-жж. Москвадагы Жогорку адабият курсунун угуучусу болгон.

Согуш жылдарында Шекер айылында айылдык Кеңештин катчысы, райфинбөлүмдүн агенти, 1953-1956-жж.

Кыргыз мал-чарба илимий-изилдөө институтунун эксперименттик фермасында зоотехник, 1958-1960-жж.

«Литературный Киргизстан» журналынын редактору, 1960-1965-жж. «Правда» гезитинин өз кабарчысы, 1965-1986-жж.

Кыргызстан Кинематографисттер союзунун төрагасы, 1988-1990-жж. «Иностранная литература» журналынын башкы редактору, СССР Президентинин кеңешчиси, 1991-жылдан элчилик кызматта (1991-жылдан Кыргызстандын Бельгия мамлекетиндеги элчиси) болгон.

Айтматовдун чыгармачылыгы студент кезинде башталган.

Орус жана кыргыз тилдеринде жазып, биринчи аңгемеси «Гезитчи Дзюйдо» деген ат менен 1952-жылы «Киргизстан» альманахында орус тилинде жарыяланган. «Литературная газета», «Новый мир», «Литературный Киргизстан» журналдарынын редколлегия мүчөсү болгон. 1956-жылдан тарта СССР Жазуучулар союзунун мүчөсү болгон.

Анын чыгармалары кыргыз адабиятын эл аралык деңгээлде көтөрүп, жазуучунун дээрлик бардык чыгармалары КМШ өлкөлөрүнүн драма жана опера театрларынын сахналарында коюлган жана чыгармалары боюнча тартылган кинофильмдер Эл аралык кинофестивалдардын сыйлыктарына жана байгелерине татыктуу болгон. © Sputnik / РИА НовостиАлгачкы аңгемелери 1952-жылы орус тилинде «Комсомолец Киргизии» газетасына жана «Киргизстан» альманахына жарыяланат.

Алыкул Осмонов — өмүр баяны

Алыкул Осмонов кыргыз элинин алгачкы жазма акындарынын эң ири өкүлдөрүнүн бири.

Жаштайынан томолок жетим калып, Токмок балдар үйүндө тарбияланат. Мына ушул жерде адабий китептерге өтө кызыгып, өз алдынча ыр жазып баштайт.

14 жашында Фрунзе педагогикалык техникумга кирип 1928 – 1933-жж. окуйт. Ал жакта адабий ийримдерге катышып, орустун белгилүү жазуучуларынын чыгармалары менен таанышат. 1930-жылы «Сабаттуу бол» гезитинин сентябрь айындагы санында биринчи жолу «Кызыл жүк» деген ыры басылып, адабий тушоосу кесилет.

Ушундан баштап анын ырлары гезит, журналдарга үзбөй жарыяланат.

1933-жылы техникумду бүткөндөн тартып, ал биротоло чыгармачылыктын артынан түшөт. Дүйнөлүк адабияттын мыкты үлгүлөрүн үзбөй окуп, билимин, тажрыйбасын тереңдетет.

Алыкул 1938-жылы 9-апрелде СССР Жазуучулар союзунун мүчөлүгүнө өткөн.

1950-жылы Москвада орус тилинде жарык көргөн «Мой дом» аттуу ырлар жыйнагы адабият боюнча Сталиндик сыйлыктын талапкерлигине көрсөтүлгөн. «Ленинчил жаш» гезитинде, «Чабуул» журналында иштеген. Кийин акындын бир нече ырлар жыйнагы басмадан жарык көргөн. Оригиналдуу акындык жүзү 1945-жылы чыккан «Махабат» аттуу жыйнагынан таасын көрүнгөн.

Акындын поэтикалык жеңиши менен эстетикалык принциптери «Жаңы ырлар», «Менин жерим — ырдын жери», «Ата журт» жыйнактарында дагы бекемделген. Бул жыйнактар кыргыз поэзиясын мурда болбогон реалисттик жаңы табылгалар, терең философиялык мазмун менен байыткан. Алыкул Осмонов 1935-1950-жылдар аралыгында ондон ашык ыр китептердин ээси болду.

«Таңдагы

Алыкул осмонов омур баяны кыргызча

Өмүр баян (өмүр таржымал)(грек сөзүнөн алынганда- өмүрдү баяндап жазуу дегенди түшүндүрөт.)— Адам өмүрүнүн тарыхын жазуу. Жогорку билими,аскердик наамы,илимдеги даражасы; 7.

Өмүр баян бул жеке адамдын социологиялык маалыматтын булагы болуп саналат,жана анын кандай адам экенин, улутун,психологиясын,тарыхын тастыктай алат. Бул же тигил акын же жазуучунун чыгармачылыгын изилдөө ишинде, аны үйрөнүүдө өмүр баяндык далилдерин, турмуштук окуялардын мааниси чоң. Азыр бизде «Өрнөктүү адамдардын өмүрү» деген адабияттардын тизмеси чыгып жатат.
Кийинки жылдары бизде Алыкул Осмоновдун, Жусуп Турусбековдун чыгармачылык өмүр жолуна арналган К.

Бөлөкбаевдин «Биздин Жусуп» деген биографиялык мүнөздөгү чыгармалары жарык көрдү. Кыргыз жазуучулары өмүр таржымалдуу мүнөздөгү чыгармаларды жазууга активдүү кирише баштады.

  1. В 1933 окончил педагогический техникум во Фрунзе, работал журналистом.
  2. Биография Алыкулов Барпы (1884-1949), киргизский поэт-акын.
  3. Ошондой эле өмүр баяндын: Илим өмүр баяны, Көркөм өмүр баяны, Белгилүү өмур баяны ж.б. Өмүр баян жазууда төмөнкү элементтер колдонулат: 1.
  4. Илим билимдеги өмүрүнүн негизги этаптары,дипломдору; 9. Жогорку даражадагы мактоо сыйлыктары (алган күнү,жылы) 10.
  5. Менин оюмча Барпы кыргыз эли үчүн өзгөчө жаралып калган.
  6. До 1936 работал в редакциях журнала «Чабуул», газеты «Ленинчил Жаш». В 1935 опубликовал первый сборник стихов «Песни рассвета».

Автор сборников «Звёздная молодость», «Чолпонстан» (оба — 1937), «Любовь» (1945), «Новые песни» (1949) и др.

Осмонов омур баяны

Алыкул Осмонов кыргыз элинин алгачкы жазма акындарынын эң ири өкүлдөрүнүн бири.

Жаштайынан томолок жетим калып, Токмок балдар үйүндө тарбияланат. Мына ушул жерде адабий китептерге өтө кызыгып, өз алдынча ыр жазып баштайт. 14 жашында Фрунзе педагогикалык техникумга кирип 1928 – 1933-жж.

окуйт. Ал жакта адабий ийримдерге катышып, орустун белгилүү жазуучуларынын чыгармалары менен таанышат. 1930-жылы «Сабаттуу бол» гезитинин сентябрь айындагы санында биринчи жолу «Кызыл жүк» деген ыры басылып, адабий тушоосу кесилет.

Ушундан баштап анын ырлары гезит, журналдарга үзбөй жарыяланат. 1933-жылы техникумду бүткөндөн тартып, ал биротоло чыгармачылыктын артынан түшөт.

Дүйнөлүк адабияттын мыкты үлгүлөрүн үзбөй окуп, билимин, тажрыйбасын тереңдетет. Алыкул 1938-жылы 9-апрелде СССР Жазуучулар союзунун мүчөлүгүнө өткөн.

1950-жылы Москвада орус тилинде жарык көргөн «Мой дом» аттуу ырлар жыйнагы адабият боюнча Сталиндик сыйлыктын талапкерлигине көрсөтүлгөн.

«Ленинчил жаш» гезитинде, «Чабуул» журналында иштеген. Кийин акындын бир нече ырлар жыйнагы басмадан жарык көргөн. Оригиналдуу акындык жүзү 1945-жылы чыккан «Махабат» аттуу жыйнагынан таасын көрүнгөн.

Акындын поэтикалык жеңиши менен эстетикалык принциптери «Жаңы ырлар», «Менин жерим — ырдын жери», «Ата журт» жыйнактарында дагы бекемделген. Бул жыйнактар кыргыз поэзиясын мурда болбогон реалисттик жаңы табылгалар, терең философиялык мазмун менен байыткан.

Алыкул Осмонов 1935-1950-жылдар аралыгында ондон ашык ыр китептердин ээси болду.

Дил баян а осмонов

» Конституционное право Кыргыз адабиятынын классик акыны Алыкул Осмонов 1915-жылы 21-мартта Панфилов районундагы Каптал-Арык айылында туулган.

1928-жылга чейин Фрунзе, Токмок балдар үйүндө тарбияланып, Фрунзе педтехникумунда 1928–1933-жж. окуйт. Бирок ден-соолугуна байланыштуу бул окуу жайды бүтүргөн эмес.

болгон Эмгек чыйыры «Чабуул» журналынан башталып, «Ленинчил жаш» гезитинде уланат. 1937–1940-жж. Кыргызстан Жазуучулар союзунун коомдук башталыштагы катчысы кызматында иштеген.

Алыкул Осмоновдун «Кызыл жүк» деген алгачкы ыры «Сабаттуу бол» гезитине 1930-жылы жарыяланып, «Таңдагы ырлар» туңгуч жыйнагы 1935-жылы басылып чыккан. Акын дүйнөлүк жана орус адабиятына кызыгып, алардын бир тобун эне тилине которуу менен бирге чыгармачыл мектептен өтүп, кыргыз фольклоруна терең маани берүү менен эл арасынан көптөгөн уламыштарды чогултуп, алардын негизинде ондогон поэмаларды жазган.

А. Важно Осмонов 1938-жылы 9-апрелде СССР Жазуучулар союзунун мүчөлүгүнө өткөн.

Ошол эле жылы «Ардак белгиси» ордени, 1946-жылы «1941–1945-жж.

Улуу Ата Мекендик согуш мезгилиндеги каарман эмгеги үчүн» медалы менен сыйланган. 1950-жылы Внимание Москвада орус тилинде жарык көргөн «Мой дом» аттуу ырлар жыйнагы адабият боюнча Сталиндик сыйлыктын талапкерлигине көрсөтүлөт. А. Осмоновго 1967-жылы Кыргызстан Ленин комсомолу сыйлыгынын №1 лауреаттык күбөлүгү ыйгарылган.

1986-жылы Кыргызстан Улуттук Жазуучулар союзу Алыкул Осмонов атындагы адабий сыйлыкты жана жаштар арасында жыл сайын өтүүчү «Алыкулдун Акбозат» поэзия майрамын уюштурган.

Рекомендуем прочесть:  Как узнать ребенок ли войны

Алыкул осмонов омур баяны

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Катерина Петровна говорит, что Лили, а по моему, нет, – княжна. Хочешь? Я уверена, твоя maman благодарить будет.

Право, какая девушка, прелесть! И она совсем не так дурна. Суйуу сырдуу болот Адам турдуу болот Ачкалык иш тандабайт Ашыктык жащ тандабайт Суйууго шашылба Суйбосон асылба Суйсон суйгонуно жет Суйбосо алыс кет.

Созумду таптай алган Олгучо мактай алган Омурун арнап туруп Олумдон сактай алган. АТАМА дуа кылдым . Балам тороп баккан Бешикке болоп баккан Бар жанын тартуу кылып Батага болоп баккан .

АПАМА дуа кылдым. Содержание: В годы советской кыргызской государственности существовало ограниченное количество публицистических изданий, это были прежде всего партийные или советские печатные органы на русском и кыргызском языках, имеющими заметное идейно-содержательное единообразие. Экономическое положение в условиях колонизации.

Мына ошондой күндөрдүн биринде 610-жылы Рамазан айынын жыйырма жетинчи күнү Алланын периштеси Жабирейил (АС) Мухаммедге (САВ) көрүнүп, алгачкы аян аркылуу анын адамзатка жиберилген акыркы Пайгамбар экендигин кабарлайт. Мына ушундай караңгылык өкүм сүрүп турган доордо 571-жылы 20-апрелде (раббиул аввал айынын 12синде, дүйшөмбү күнү, таңга маал) Мекке шаарында Азирети Мухаммед (САВ) пайгамбар дүйнөгө келген.

Анын атасы Абдулла апасы Амина.

Экөө тең, ошол учурдагы уруулардын ичиндеги көрүнүктүү үй-бүлөнүн балдары болушкан.

Алыкул Осмоновдун ырлары толукталды

, , Алыкул Осмоновдун блогубуздагы төмөндөгү дагы 45 ыры менен толукталды: МЕН АЙЫЛГА КЕЛГЕНДЕ Айылда күндөр узак, күндөр узак, Негедир зериктирет мезгил өтпөй, Себеби, дем алуу кез… бекерчилик, Бирок да турмуш кызык көңүл чөкпөй. Аткан таң, баткан күнү билинбеген Кандайча Фрунзеде күндөр күлүк?!

Ойлосом: он саатча сезбептирмин, Окууда он жыл окуп, он жыл жүрүп. 10/XI. 1946, Чолпон-Ата. КЕЧИРЕГӨР Окуу – намыс, окуу – көркү адамдын, Окуу баркы окумуштуу замандын. Он жылдыкты эң жакшыга, бүтүрүп, Олжосуна «Алтын медаль» алгандын, – Оюн коюп, кече жасап урматтап, Бий бийлеген жыйынына барбадым, Колун кысуу милдет эле кантейин, Кечирегөр, кечирегөр каралдым.

10/XI 1946, Чолпон-Ата. АЙЧҮРӨКТҮН АКШУМКАР Арпанын кара тоосунда Акшумкар жаткан уя бар, Бар экени чын экен Барып көрдүм бир сапар. Семетей кушун качырып, Айчүрөк кармап алган дейт.

Ошол шумкар бул күнгө Өлбөс болуп калган дейт. Элдин сөзү чын экен, Акшумкардай замана Аппак канат самолёт Айланып жүрөт асманда. Аны айдаган ким десең Айчүрөктүн балдары.

Самолёт биздин акшумкар, Социализм заманы. 12/XI 1946, Чолпон-Ата. КӨЛ АТА Айланайын, көлүм ай, Асмандай көп-көк өңүң ай. Жайытың ай, түзүң ай, Жайлооң ай, түрүң ай!

Шамалың ай, желиң ай, Шайыр өскөн элиң ай, Тоолоруң ай, жакаң ай, Жайкалган жашыл жериң ай.

Толкунуң ай, шарың ай, Толкунду тоскон жарың ай. Токоюң, ай, талың ай, Толуп турган чагың ай! Эгиниң ай, малың ай, Алмалуу калың багың ай, Тарууң ай, майың, ай, Кашка булак сайың ай.

Колхозуң ай, фермаң ай,

Алыкул Осмонов

, , , Мен жазуүчулукка бала күнүмөн ынтызар элем. 1927-жылы, он үч жашымда кайсыдыр бир окуу китебине басылып чыккан “Жайлоо ” деген (авторун билбейм) аңгемеге ашык болгонумду унутпайм.

“Эне тил” сабагынан бере турган Артыкбай Жолдошев деген мугалим ошол ацгемени бизге окуп берди да: (жаз чыгып келе жаткан мезгил эле) “Жакында жайлоого чыгасыңар, кайра күз келгенге чейин ушул өңдөнгөн аңгемени жаза келгиле “деди. “Чын эле кантип жазам”деген ой мени аябай эңсетти.

Аңгыча жай бүтүп күз келди. Баягы аңгеме дагы эле эсимде.

Бирок жазууга күчүм жетпестигин билип турам.

“Мага бир күч пайда болсо да, бир дегенче жаза койсом” – деген санаа түшөт. Күзгү окуу башталды. “Эми мугалимге эмне дейм”, – деп кайгырам, бирок муталимибиз ал аңгеме тууралуу ооз ачкан да жок.

1929-жылы мен 1925-жылдан бери окуп жүргөн Токмок шаарындагы интернаттын дубал газетасына биринчи ырым чыкты. Ошол кезден баштап жазуу ишине көңүл кое баштадым. 1929-жылы Фрунзедеги педагогия техникумуна келип кирдим.

Ал кезде мындагы окугандардын көпчүлүгү адабиятка шыктуу эле, мени ого бетер кызыктырып, бир жагынан сүрдөнтүп жүрдү. Ошол убактан баштап: Пушкин, Лермонтов, Лев Толстой, Тургенев, Некрасов, Гоголдун аттарын уга баштадым жана казак классиги Абай Күнанбаевдин ырларын окуп жүрдүм. Kөп убактарда китептерден, дубалдын боорунан ал жазуучулардын портреттерин көрө баштадым.